Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2874 0375 380
Reposted fromghostlyroyalty ghostlyroyalty viayoungie youngie

Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.

To właśnie jest dom.

Reposted fromchocoway chocoway viajstrbl jstrbl
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
8966 a7af 380
Nie mogę… Nie chcę wspominać. Byłam na wojnie trzy lata. Te trzy lata nie czułam się kobietą. Moje ciało zamarło. Nie miałam menstruacji, prawie żadnych kobiecych pragnień. A byłam ładna…
Kiedy mój przyszły mąż mi się oświadczył, to było już w Berlinie, przed Reichstagiem, powiedział: »Wojna się skończyła. My żyjemy. Mieliśmy szczęście. Wyjdź za mnie«. Chciało mi się wtedy płakać. Krzyczeć. Uderzyć go! Jak to – wyjść za niego? Teraz? Wśród tego wszystkiego – za mąż? W otoczeniu czarnej sadzy i czarnych cegieł… Popatrz lepiej na mnie… Popatrz, jaka jestem! Najpierw zrób ze mnie kobietę: przynieś kwiaty, zalecaj się do mnie, mów piękne słowa. Ja tak tego pragnę! Tak na to czekam!
Omal go nie uderzyłam… Chciałam uderzyć… Miał opalony, czerwony policzek. No i widzę wtedy, że wszystko zrozumiał; łzy mu spływają po tym policzku. Po jeszcze świeżych bliznach… A ja sama nie wierzę temu, co mówię: »Dobrze, wyjdę za ciebie«.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", 2010
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
0959 48a8 380
Reposted fromCalcarea Calcarea viainsanedreamer insanedreamer
6950 e83f 380
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
3510 7fce 380
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viainsanedreamer insanedreamer
5113 dd2f 380

ϟ

Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viainsanedreamer insanedreamer
0167 0073 380
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
9349 7f4a 380
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viainsanedreamer insanedreamer
8645 4c1d 380
Reposted fromsiegmunda siegmunda viainsanedreamer insanedreamer
2981 7e6c 380
Reposted fromnightmvre nightmvre viagingerglue gingerglue
3225 a1c6 380
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabesomeoneelse besomeoneelse
6761 c143 380
3482 6061 380
Reposted fromthinredline thinredline viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
The weirdest town name in every state
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl