Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
grafika gif
Reposted fromweightless weightless viaikari ikari
W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viaikari ikari
2219 1eb2 380
Don't text and drive
Reposted fromMerari Merari viaPanJeff PanJeff

illogical-vulcan:

millennial dreams: to have enough money for a 1 bedroom apartment, bills, and groceries. 

Reposted frompannakojot pannakojot viavertheer vertheer
grafika ball, ball gown, and dancing
Reposted fromweightless weightless viasadporn sadporn
2051 61fe 380
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viasadporn sadporn
3945 2b13 380
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasadporn sadporn
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless viasadporn sadporn
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
9147 82f6 380
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaKACHA KACHA
7079 e9b6 380
Reposted fromsaiwala saiwala viasadporn sadporn
Reposted frombluuu bluuu viasadporn sadporn
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie (Twojego łóżka), wytrze łzy, przyniesie herbatę, kawę, cokolwiek. Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się Twój sukces, jakie będzie serce. Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
6946 827c 380
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viavertheer vertheer
1342 cbc2 380
The library at Mafra National Palace in Portugal. Where, to keep books from being damaged by insects, they uses 500 bats! The bats are kept in boxes during the day but at night they are let out and eat up to double their own body weight in insects.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavertheer vertheer
3857 f228 380
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viavertheer vertheer
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— zawsze, nie czasami!
Reposted frommefir mefir viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl