Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6352 fe94 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viajeszczenie jeszczenie
7594 91bc 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajeszczenie jeszczenie
3908 a4a2 390
Reposted fromSukkie Sukkie viajeszczenie jeszczenie
5125 98fb 390
3762 cd27 390
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
8672 4c45 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
3873 b440 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaLuukka Luukka
0832 e63a 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaLuukka Luukka
9073 d9e2 390
Reposted fromemsik emsik viaLuukka Luukka
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viadancingwithaghost dancingwithaghost
4184 afd4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost

Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted frompanikea panikea
1340 a4a2 390
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl