Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Jesteś wyjątkowa
pachniesz oddaniem, którego chcę.


Od nowa wkładam w ciebie słowa 
aż wstrząśnie tobą opętańczy dreszcz i
wybuchnie ci głowa, sama wiesz –
mowa ciała.

A ciało szepce dłonią cichą, tylko się wije i odsłania, 
ja go tak tykam, jak zegara, nakręcam mocniej, aż do bólu
zaprzestania.

Na piersi kładę palce wilgotne z miejsc dotykania
choćbyś tam tylko ich teraz nie chciała, ale głębiej niż 
można.

Przybliżam się sobą, przyciskam do bioder, faluję jak obłok
dołożony przodem i czujesz na udzie, że jestem, że błądzę, że
obok w ciemności ukrywa się słońce.

Aż klękam przed tobą. 
Ręce nad głową unosisz wysoko, bym zabrał jak swoje
ciało twoje. Pieczętuję je pieczęcią i już jesteś naznaczona.

Pod moją chęcią ledwo możesz oddychać, 
jest ci tak dobrze ciężko, 
za ścianą słychać jak łapiesz powietrze
prędko.

 

— Zbigniew Matyjaszczyk
Reposted fromdreamadream dreamadream viajstrbl jstrbl
4791 27dc 380
Reposted fromlittlefool littlefool viaunni unni
6829 1e30 380
Reposted fromLittleJack LittleJack viajstrbl jstrbl
0541 d98a 380
Reposted fromintrigante intrigante viainsanedreamer insanedreamer
  
Reposted fromDisney Disney viailovemovies ilovemovies
   

olivesnook:

Rami Malek as Ahkmenrah in Night at the Museum

Reposted fromilovemovies ilovemovies
5561 7436 380
How to encourage women to take self-defense classes? Invite Alex O'Loughlin.
Reposted fromRowena Rowena viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5669 c9a6 380
Reposted fromczejen666 czejen666 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2701 7bd2 380
Reposted fromnyaako nyaako viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8162 22d1 380
7456 e52d 380
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
9045 9602 380
Reposted fromprzegrany przegrany viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3249 fe59 380
Reposted fromyox yox via1911 1911
2423 7cf3 380
9055 4e49 380
Reposted fromkjuik kjuik viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl