Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viatake-care take-care
7400 89aa 390
Reposted frompussyporn pussyporn viatake-care take-care
1969 b4b2 390
Reposted fromerial erial
8974 5871 390
Reposted fromkimik kimik vialubiew0 lubiew0
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8251 4f70 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
8215 f22c 390
Reposted fromerial erial viabesomeoneelse besomeoneelse
9011 54eb 390
Przepraszam za ten obrazek
2497 617e 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viavertheer vertheer
4127 7e22 390
Reposted fromkaiee kaiee
3285 d464 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaczekoladowysen czekoladowysen
*Don't leave me

Nie przestawaj mnie kochać. Ani na sekundę. Myśl o mnie rano i wieczorem, w porze pacierza. Kosztem posiłków, choćbyś miała jeszcze bardziej wyszczupleć. Proszę bardzo, oglądaj serial "Dempsey i Makepeace na tropie", wystawy sklepów z sukienkami, ślady choroby na swoim ciele - tylko miej mnie przed oczami.

Dźwigając pięćdziesięciokilogramowe worki cementu noszę na rękach ciebie.
Skacząc w rytm pieśni reggae skaczę za tobą w ogień.
Ogryzając paznokcie gryzę je z tęsknoty za tobą.
Słuchając prognozy pogody nasłuchuję twojego głosu.
Czasami brak mi powietrza i wiem wtedy, że na chwilę o mnie zapomniałaś.
— Jacek Podsiadło
8213 f2ce 390

hirxeth:

Her (2013) dir. Spike Jonze

8518 b0ff 390
Reposted fromerial erial viahouseofpain houseofpain
2841 d628 390

tentree x There’s nothing like seeing a hawksbill sea turtle soaring along in the great blue. 🐢

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viasadporn sadporn
5310 eada 390
Reposted fromerial erial viasadporn sadporn
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
9976 ac62 390

m-virus:

Rooftop Dreams, Varanasi.

Yasmin Mund.

Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl