Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Nie planowałem jej pokochać, a jednak moje plany zupełnie przestały mieć znaczenie. Mogłem wypierać tę miłości, ale ona do mnie wracała. Znowu i znowu. Próbowałem się od tego odciąć. Schować się gdzieś głęboko w sobie. Zamknąć serce i umysł. Ukryć uczucia i wszystkie myśli o niej. Ale to nic nie pomagało. Moja dusza cały czas krążyła dookoła niej, przyciągana jak magnes. Jakby każdy kwant, z którego jestem zbudowany pragnął być obok. To uczucie nie miało nic wspólnego z zakochaniem. Ja za nią nie szalałem. Nie traciłem dla niej rozumu. Albo przynajmniej nie tego chciałem. Nie to w tym wszystkim było najważniejsze. Bo widzisz, chodzi o to, że kiedy czułem ją obok to ogarniała mnie krystalicznie czysta miłość. Bez względu na to czy byłem na nią zły, czy byłem przez nią smutny, czy miałem o coś żal, czy byłem akurat z niej dumny albo radosny z jej powodu. Kochałem ją zawsze. Od zawsze. I na zawsze. Zupełnie tak jakbyśmy spotkali się na początku Wszechświata i bez względu na wszystko, mieli dojść razem na jego kres. Chociaż wybuchało w nas mnóstwo atomów, myślę, że oboje wiedzieliśmy, że kiedyś nadejdzie koniec tej atomowej wojny. Kiedyś nastanie między nami cisza, tak wyjątkowa jak letni poranek, kiedy jeszcze hałas nie zdąży się zbudzić. Cały ten surrealizm ustąpi zrozumieniu. I bezwarunkowo poddamy się przeznaczeniu, wiedząc, że razem mamy tworzyć jedną z najjaśniejszych gwiazd nieba.

— Aleksandra Steć
Reposted fromcathandcat cathandcat viainsanedreamer insanedreamer
9858 88cd 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
8109 9887 390
Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer
3424 cdc0 390
Reposted frommisza misza viadepth depth
6190 cdf9 390
Reposted fromHanoi Hanoi viairmelin irmelin
8731 b186 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4997 175a 390
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
0500 c31d 390
Reposted fromoll oll viaikari ikari
3879 3f4f 390
4594 3702 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaikari ikari
0499 3f71 390
Reposted fromNajada Najada viaikari ikari
8520 8fa8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
6792 7eca 390
Reposted fromfungi fungi viascorpix scorpix

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl