Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromtfu tfu viasadporn sadporn
5165 4323 390
3614 8291 390
Reposted fromdaisenseiben daisenseiben viaero-Neo ero-Neo
5748 6309 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
2269 f19e 390
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaKaviah Kaviah

thelittlemerms:

pixie-tot:

why are non-millennials so personally offended by everything? like if i’m still wearing my jacket indoors, it’s because i’m cold, not because i disrespect your home/your classroom !! if somebody has got your order wrong, it’s because they’re very busy and simply made a mistake, not because they’re trying to jeopardise your meal !! if somebodies phone rings during a meeting/lecture, it’s because they accidentally forgot to put it on silent, not because they want to disrupt your speech !! just calm down, sharon, not everything is about you

my personal favorite is when you yawn and they’re like “am I boring you?”

like bitch i’m running on five hours of sleep and chronic anxiety 

Reposted fromziyoxis ziyoxis viamattieu mattieu
6975 9be1
Reposted fromPoranny Poranny
5831 b003 390

illa-sanguine-pythonissam:

Olivier de Sagazan.

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viamattieu mattieu
0447 ac96 390
1516 2ba7 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
1702 7719 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
8549 9165 390
2544 e0c1 390

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
8758 c944 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSmerfMaruda SmerfMaruda
"Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz? Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę."
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viadusielecc dusielecc
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl