Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina viatake-care take-care
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viatake-care take-care
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viairmelin irmelin
4272 616a 390
Reposted fromGIFer GIFer
4532 6e17 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabesomeoneelse besomeoneelse
7511 5125 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3099 f480 390
2140 6c7e 390
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9419 d28f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0797 944d 390
Reposted fromslodziak slodziak viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5591 87e1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9223 c06e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6469 9368 390

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viakartoNik kartoNik
9758 05a0 390
Reposted fromels els viakartoNik kartoNik
0756 2df0 390
Reposted fromunco unco viakartoNik kartoNik
O ile przyjemniej jest gubić się z Tobą niż odnajdywać z innymi.
Reposted fromawakened awakened viaSuckMyDick SuckMyDick
6272 4079 390
Reposted fromidiod idiod viaohhwell ohhwell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl