Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4082 19ad 390
xD
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viascorpix scorpix
2286 75e8 390
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viascorpix scorpix
4869 8e58 390
Reposted fromscylla scylla viascorpix scorpix
1569 be0a 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viagingerglue gingerglue
0202 4816 390
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
1080 1524

sweetcribs:

too cute

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viascorpix scorpix
0957 3a85 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
4057 0520 390

beranu:

Excuse me but

W H A T T H E F U C K

Reposted fromasika asika viapffft pffft
0568 d292 390
Reposted fromgplyr gplyr viabudas budas
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabudas budas
8461 6a8c 390

chuckdrawsthings:

do pigeons sometimes forget they can fly or what

Reposted fromsherryleblanc sherryleblanc viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl