Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4296 8819 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
5607 18dd 390
Reposted frombearded bearded viaJaanis93 Jaanis93
Sponsored post
4691 56be 390
Reposted fromsavatage savatage viaikari ikari
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
4702 a5b9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianot-alice not-alice
4209 713b 390
Reposted fromzciach zciach viaohhwell ohhwell
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven vianot-alice not-alice
4873 fa7a 390
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viaohhwell ohhwell
1317 9246 390
Reposted fromrubinek rubinek viaohhwell ohhwell
6604 0f61 390
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
3011 3e28 390
Reposted fromyannim yannim viairmelin irmelin
4508 28ba 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
2429 226b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMenski Menski
5726 d380 390
poof !
Reposted fromrubinek rubinek viaJaanis93 Jaanis93
6390 7451 390
Jean-Luc Godard - Breathless, 1960
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaJaanis93 Jaanis93
8092 d723 390
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
4793 bf97 390
Reposted fromGIFer GIFer viaPsaiko Psaiko
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta via1911 1911
4729 cb07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
4884 3258 390
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...